Консултация с адвокат

Адвокат Желев предоставя консултации в сферата на гражданското /облигационно, търговско, потребителско, семейно, трудово, наследствено, вещно право и др./ и административното право.

Правната консултация може да е под формата на консултация на място в кантората, обща онлайн консултация или предоставяне на правно становище.

Информация за цените на предоставяните от нас услуги можете да откриете тук.

Поставяме акцент върху дистанционните консултации, тъй като по този начин се улеснява значително възможността на всяко лице да получи бърза, адекватна и достъпна правна помощ. Неговите предимства са:

·   Услугата може да бъде заявена и получена от всяко място- дома, офиса и др.;

·  Спестяват се разходи- клиентът не се налага да отсъства от работа и да плаща пътни разноски;

·  Спестява се време- клиентът не се налага да уговаря среща, да чака свободен час и да пътува до адвокатската кантора;

·  Клиентът има възможност да се запознае с представения му отговор в спокойна обстановка, след което, в случай че е необходимо, да зададе допълнителни разясняващи въпроси;