Консултация с адвокат

Адвокат Желев предоставя консултации в сферата на гражданското /облигационно, търговско, потребителско, семейно, трудово, наследствено, вещно право и др./ и административното право.

Консултацията се осъществява от адвокат- специалист в съответната област на правото, който се запознава с казуса и предоставя изчерпателен отговор по поставените въпроси. В случай че е необходимо, на клиента се предоставят и допълнителни разяснения във връзка с казуса.

Правната консултация може да е под формата на консултация на място в кантората, обща онлайн консултация или предоставяне на правно становище.

Поставяме акцент върху дистанционните консултации, тъй като по този начин се улеснява значително възможността на всяко лице да получи бърза, адекватна и достъпна правна помощ. Неговите предимства са:

·   Услугата може да бъде заявена и получена от всяко място- дома, офиса и др.;

·  Спестяват се разходи- клиентът не се налага да отсъства от работа и да плаща пътни разноски;

·  Спестява се време- клиентът не се налага да уговаря среща, да чака свободен час и да пътува до адвокатската кантора;

·  Клиентът има възможност да се запознае с представения му отговор в спокойна обстановка, след което, в случай че е необходимо, да зададе допълнителни разясняващи въпроси;