Потребителско право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

  • Производства за прогласяване на нищожност на клаузи от договор за потребителски кредит.