Justum et tenacem propositi virum.

Адвокатска кантора "Желев и Партньори"

Предоставяне на правни становища

Нашият екип има богат опит в изготвянето и предоставянето на правни становища в сферата на гражданското и административното право.

Изготвяне на договори и други документи

Нашият екип има богат опит в изготвянето на договори и други правни документи.

Процесуално представителство

Нашият екип предоставя процесуално представителство на физически и юридически лица по граждански и административни дела.

Пълно правно обслужване на търговски дружества

Нашият екип предоставя пълно правно обслужване на търговски дружества във връзка с осъществяваната от тях търговска дейност.

За кантората

Адвокатска кантора "Желев и Партньори" развива своята дейност от 2020 г., като разполага с опитен колектив от юристи с доказано високи нравствени и професионални качества. При осъществяване на своята дейност всеки член от нашия екип се води от принципа за защита на правата и законните интереси на конкретния клиент, като своевременно разрешава възникналия проблем при абсолютна конфиденциалност.

В ежедневната ни практика се стремим да подпомагаме нашите клиенти да вземат информирано решение как да бъде преодолян възникналият пред тях проблем. Всеки казус изложен пред нас бива подробно анализиран, след което се очертават варианти за последващи действия, като се отграничават силните и слабите им страни и се представят на клиента, ведно с нашето становище за най-добрия подход в конкретната ситуация.

Основната дейност на Адвокатска кантора "Желев и Партньори" се осъществява в гр. София, въпреки това нашата мобилност и гъвкавост, както и изградената мрежа на ефективно и трайно сътрудничество с адвокати от цяла България ни позволяват да работим във всяка точка на страната.


Свържете се с нас

Публикации

Погасяване по давност на глоби от КАТ
Неравноправни клаузи в договор за кредит.
Дела срещу Банки или фирми за бързи кредити.
Получих покана за доброволно изпълнение от съдебен изпълнител. Какво трябва да знам?
Отказ от наследство- общи положения и процедура.