Правно становище

Правното становище представлява детайлен писмен анализ на конкретен казус. При изготвяне на същия се осъществява задълбочено изследване на всички факти и обстоятелства свързани с казуса и се открояват възможностите за последващи действия, техните силни и слаби страни. Становището дава крайна оценка по казуса и изчерпателен отговор на поставените от клиента въпроси.

Крайна цел на този тип консултация е пред клиента да бъдат представени всички възможни варианти за решаване на възникналия пред него проблем, заедно с мотивирано предложение за действията, които следва да бъдат предприети.

Най-често правно становище се изготвя за казуси, при които е необходимо детайлно изследване на правен въпрос, анализ на голям брой документи или даване на становище по висящо съдебно производство.

Правното становище се изготвя в писмен вид и се предоставя на клиента в дигитален формат /по Email, Viber/ или в оригинал /по пощата/. След като се запознае със становището, в случай че е необходимо, клиентът има възможност да зададе допълнителни разясняващи въпроси.

Цената за изготвяне на правно становище е от 150 до 500 лева.

Можете да направите запитване за изготвяне на правно становище, като ни изпратите и съобщение чрез формуляра по-долу. В същия следва да попълните: име, телефон за контакт, имейл адрес, подробно изложение на възникналия пред Вас казус и въпросите, на които търсите отговор. В случай че е необходима допълнителна информация за казуса, адвокат от нашия екип ще се свърже с Вас.

Запитване за изготвяне на правно становище може да бъде направено и на имейл адрес: zhelev.office@gmail.com или на посочения телефон за контакт.

След като получим и разгледаме Вашето запитване, ще Ви бъде изпратена детайлна информация за срока и цената за изготвяне на становището, както и възможните начини за плащане.