Обща онлайн консултация

Общата онлайн консултация представлява отговор по предварително поставен правен въпрос и/или разясняване на Вашите права и задължения съгласно действащото законодателство в страната. Услугата обхваща различни области на правото /облигационно, търговско, семейно, трудово, наследствено право и др./, като най-често излаганите пред нас казуси са свързани с учредяването на ЕООД и ООД, нищожни клаузи по договори за потребителски кредит, събиране на парични вземания, обжалване на актове на КАТ за налагане на санкции по Закона за движението по пътищата /фиш, електронен фиш,  наказателно постановление въз основа на АУАН/, защита на кредитор или длъжник при незаконосъобразни действия на ЧСИ, различни въпроси свързани с наследяването по закон и завещание.

Общите онлайн консултации са най-подходящи при нужда от конкретен отговор по един или няколко въпроса, свързани с определен казус. Например:

- Сестра ми почина и няма деца, имам ли право на наследство ?

- С брат ми наследихме имот, но той отказва да го разделим или продадем. Какво мога да направя ?

- Баща ми почина, като преди това е завеща цялото си имущество на сестра ми. Имам ли право на част от имуществото ?

- Искам да се разведа- какви са възможностите и как протича процедурата ?

- Имам парично вземане, което длъжникът отказва да изпълни. Какви са възможностите за действие ?

Общите онлайн консултации не са подходящи при нужда от детайлно изследване на правен казус, даване на становище по висящо съдебно производство или при нужда от преглед, съставяне или изменение на документи с юридическо съдържание. В тези случаи следва да се изготви правно становище, което изисква детайлно познаване на фактите относно конкретния казус, анализ на същите във връзка с действащото законодателство, открояване на възможностите за последващи действия, техните силни и слаби страни.

Онлайн консултацията може да бъде осъществена в един от следните канали за комуникация: Email, Viber, телефон.

Можете да направите запитване за обща онлайн консултация, като ни изпратите и съобщение чрез формуляра по-долу. В същия следва да попълните: име, телефон за контакт, имейл адрес, кратко изложение на възникналия пред Вас проблем и въпросите, на които търсите отговор.