Развод по взаимно съгласие и по исков ред.

Адвокатска кантора „Желев и Партньори“ предоставя правни консултации и представителство при бракоразводни дела и други казуси в сферата на семейното право. Нашата цел е да улесним в максимална степен нашите клиенти, като им предложим обективна гледна точка и професионално правно мнение.

Бракът представлява доброволен и равноправен съюз между мъж и жена. Той се сключва по установения в закона ред, а в резултат на него между съпрузите възниква брачно правоотношение. В някои случаи, след сключване на брака, поради определени обстоятелства един или двамата съпрузи преценяват, че желаят бракът да бъде прекратен. Доколкото тази хипотеза е изключително често срещана в днешни дни, на всеки е известно, че при нея бракът се прекратява с развод.

Разводът представлява способ за прекратяване на брака, който се реализира по съдебен ред.

Производството по развод може да премине както изключително бързо и лесно, така и изключително бавно и трудно, като основна причина за това са отношенията между съпрузите.

В Семейния кодекс и ГПК са уредени две бракоразводни производства:

·         Развод по взаимно съгласие;

·         Развод по исков ред;

Всъщност и в двата случая производството се развива пред съда, но при развода по взаимно съгласие в съда се депозира обща молба за допускане на развод от страна на съпрузите, а при развода по исков ред един от съпрузите предявява самостоятелен иск.

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е най-лесният и бърз начин да се прекрати брак. За да се стартира производството, следва съпрузите предварително да са постигнали съгласие относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. В случай че съпрузите нямат деца или същите са пълнолетни и/или няма придобито по време на брака имущество, това обстоятелство се отбелязва в споразумението.

Процедурата най-често протича бързо и леко, а съдът допуска развода, след като провери и се увери, че интересите на децата са защитени.

Развод по исков ред

Разводът по исков ред е значително по-сложна и тежка процедура. Най-честата причина за стартиране на производството за развод по исков ред е невъзможността на съпрузите да постигнат споразумение по отношение на местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище. Възможно е и съпрузите да са преустановили съвместното си съжителство и да не поддържат контакт.

Производството в тази хипотеза е състезателно, като съдът се произнася с решение, с което разрешава спорните между страните въпроси.

При необходимост от правна консултация във връзка с процедурата по развод можете да заявите същата ТУК.

В случай че нямате възможност да наемете адвокат за целия процес на развод, предлагаме алтернативно решение- Подготвяне на документи за развод. В този случай ще изготвим всички необходими документи и ще Ви ги предадем заедно с подробни указания как да се входират в съда и как да преминете само през процеса. Услугата е достъпна и изцяло онлайн, а нейната цена е 120 лева. Ако желаете да се възползвате от тази услуга или да научите повече за нея, натиснете ТУК.