Размерът на възнаграждението за извършваните от кантората правни услуги се определя индивидуално за всеки конкретен казус, но не може да бъде по-малък от определения в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Цените, изброени по-долу, са ориентировъчни. Конкретният размер на адвокатския хонорар се определя след проведен разговор между клиента и адвокат от кантората, и зависи от обема на работата и сложността на конкретния казус.


Консултация с адвокат:

За устна консултация по телефон - 60 лева;

За онлайн писмена консултация - 100 лева;

За консултация на място в кантората - 200 лева;

За изготвяне на правно становище - от 150 до 500 лева;


Правни услуги по обжалване на Наказателни постановления

За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление /без процесуално представителство/ - 150 лева;

За обжалване на наказателно постановление /с процесуално предатавителство/ - 350 лева;


Правни услуги по изпълнителни дела

За проучване на изпълнително дело - от 100 до 200 лева;

За изготвяне на молби, жалби, уведомления до ЧСИ - от 50 до 200 лева;


Регистрация на фирми и корпоративни промени

В случай че желаете да регистрирате ново дружество, моля попълнете формата по-долу или се обадете на тел. 0876 57 04 27

За прехвърляне на дружествени дялове - от 250 лева;

За ликвидация на фирма - по запитване;


Защита на лични данни

Правен анализ и изготвяне на компемплект документи за съответствие с GDPR

  • за фирми с 1 до 5 служителя - 800 лева;
  • за фирми с 5 до 10 слижителя - 1600 лева;


Процесуално представителство /представителство пред съд/

Адвокатският хонорар при предоставянето на процесуално представителство се определя в зависимост от сложността на конкретния казус, от обема на работата, която трябва да бъде осъществена и от материалния интерес по делото, като не може да бъде по-малък от определения в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.


За непосочени по-горе услуги се прилагат индивидуално уговорени цени, но не по-малко от  Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.