Наследствено право

Адвокат Желев предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Правоприемство и  наследяване;
 • Наследяване по закон, завещание, завет, права и задълженията на наследника върху наследственото имущество;
 • Наследяване на дялове и акции в търговски дружества;
 • Определяне на наследствени дялове;
 • Приемане или отказ отнаследство;
 • Управление на наследства;
 • Запазена и разполагаема част от наследството;
 • Възстановяване на запазена част при завещание и дарение;
 • Делба на наследствено имущество- извънсъдебна (доброволна) и съдебна;
 • Продажба на наследство;
 • Отказ от наследство;
 • Дарение и отмяна на дарение;
 • Съставяне на завещания или завети;
 • Нотариални завещания;
 • Оспорване действителност на завещание по съдебен ред;
 • Намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение при нарушаване на запазената част от наследството;
 • Други казуси от материята